Jak dzis zadbac o ekologie i co zrobic z brudnymi smieciami?

W okresie budowy domu czy też nieruchomości o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości zniszczonych materiałów, resztki lekkich i ciężkich materiałów stosowanych podczas remontu i inne śmieci związane z budową powinny być usunięte z minimum dwóch przyczyn. Po pierwsze, odpady pobudowlane nieestetycznie prezentują się wokół nieruchomości znacznie utrudniając utrzymanie porządku czasem też na sąsiadujących gruntach. Papiery, folie i drobny gruz niekiedy stają się przyczyną sąsiedzkich nieporozumień. Kolejną kwestią są ekonomiczne względy. Z perspektywy ochrony środowiska i estetyki otoczenia różnorodne odpady poremontowe są bezwartościowe i wymagające usunięcia. Niszczą one naturalne otoczenie oraz obniżają poczucie estetyki. Niemniej odpady remontowe są wartościowym surowcem wtórnym, który po selekcji i przetworzeniu może znów zostać użyty w budownictwie. Odzyskane materiały są stosowane między innymi w czasie produkcji elementów budowlanych, a także materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych i innych budowlanych robót. System gospodarowana odpadami przeważnie jest zorganizowany w ramach działalności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jako jedno z gminnych zadań własnych. Właściciele nieruchomości są przeważnie obciążeni opłatami o charakterze publicznym za prowadzenie gospodarki komunalnej przez gminę. W zamian za pokrycie gminnych należności mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie pod postacią odbioru odpadów powstałych w czasie budowy lub rozbiórki. Z perspektywy gminnej jednostki samorządowej są one określane jako odpady komunalne. Niemniej jednak nie wszystkie odpady pobudowlane będą wywożone w ramach działań gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy tylko pozostałości po budowach w gospodarstwie zrealizowanych samodzielnie przez mieszkańca gminy. Stąd wynika, że członek gminnej wspólnoty, który zatrudnił firmę wykonującą pracę musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w sytuacji przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to wyłącznie ona zostanie wytwórcą pobudowlanych odpadów. Opłaty pokrywane przez właściciela są natomiast płacone w granicach jego działań, a nie działalności ekipy, z usług której korzysta. W takiej sytuacji obowiązek wywozu pobudowlanych odpadów może spoczywać na wynajętej ekipie remontowej.